Plotten/printen

Indien een bouwplan, tekening, foto, enz. digitaal aangeleverd wordt, spreken we van ‘plotten’ of ‘printen’.
Dit kan bij Planafdruk Perfekto zowel in kleur als in zwart-wit.